PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

ŠEBO TRUCK, s. r. o. – odťahovo-dopravná spoločnosťĎumbierská 41, 949 01  Nitra Článok 1 Rozsah nákladnej dopravy Dopravca vykonáva cestnú nákladnú vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu zásielok s možnosťou v ojedinelých prípadoch doplnenia kusovou zásielkou, ktorá je adresovaná do miesta určenia vozovej zásielky. Vzhľadom na charakter vozového parku sa…